Kurs dla katechistów

Kurs dla katechistów, czyli osób towarzyszącym katechumenom w ich drodze do sakramentów, już się zakończył. W roku katechetycznym 2018/2019 odbyło się siedem spotkań weekendowych, podczas których omówiono następujące zagadnienia:

Historia katechumenatu
Teologia obrzędów chrzcielnych
Metodyka formacji wiary
Słowo Boże w katechumenacie (skrutynia, Ojcze nasz, Effata)
Zagadnienia z zakresu dogmatyki i duchowości


Na kanale Youtube Archidiecezji Łódzkiej zamieszczono nagrania z wykładów i tam można ich wysłuchać:

→  LINK DO NAGRAŃ  ←


Popularne posty