informacje

Katechumenat to droga, jaką od wieków Kościół prowadził kandydatów do chrztu. Rozpoczyna się obrzędem naznaczenia krzyżem, który czyni ich katechumenami, i trwa tak długo, aż staną się gotowi do pełnego włączenia w Kościół przez sakramenty chrześcijańskiej inicjacji. Sakramenty te - chrzest, bierzmowanie i Eucharystia - udzielane są podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, którą rozpoczyna się świętowanie Zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Metodajaką stosujemy w naszym Ośrodku, łączy wielowiekowe doświadczenie Kościoła ze specyficznymi potrzebami współczesnego człowieka. Katechumeni zaproszeni są do udziału we wspólnej liturgii i katechezie, a oprócz tego do regularnych indywidualnych spotkań z katechistą, gdzie w osobistej rozmowie mogą poruszać nurtujące ich problemy.Etapy katechumenatu:

1. Prekatechumenat, czyli czas ewangelizacji

Gdy człowiek poszukujący Boga, prawdy, sensu, spotyka na swej drodze chrześcijan, którzy są wiarygodnymi świadkami Chrystusa, rodzi się w nim pragnienie bliższego poznania Tego, który jest dla nich źródłem życia. Jest to czas wstępnego, „niezobowiązującego” zainteresowania chrześcijaństwem i Ewangelią. Czas pierwszego nawrócenia, gdy dojrzewa pragnienie pójścia za Chrystusem i przyjęcia chrztu.

Okres ten kończy się prośbą o przyjęcie do grona katechumenów, na co Kościół odpowiada odpowiednim obrzędem (przyjęcie do katechumenatu), w którym kandydat przez naznaczenie znakiem krzyża zostaje oficjalnie wprowadzony do Kościoła jako katechumen.

2. Katechumenat, czyli nasłuchiwanie

W obrzędzie przyjęcia i naznaczenia krzyżem Bóg udziela katechumenom łaski otwarcia uszu i serc na Jego Słowo. Otrzymują oni księgę Ewangelii, aby mogli lepiej poznać Chrystusa posługując się już nie tylko swoim naturalnym rozumem, ale także zmysłem wiary rozwijanym we wspólnocie wiernych. Uczą się w tym czasie poddawać całe swoje życie wymogom Ewangelii, praktykować modlitwę i wyrzeczenie, aby ugruntować w sobie postanowienie głębokiej przemiany.

Kościół przekazuje i objaśnia Słowo Boże, a także wspiera duchowy wysiłek katechumenów odpowiednimi błogosławieństwami.

Okres ten trwa tak długo, aż wiara katechumenów i idące z nią w parze nawrócenie nabierze cech dojrzałości.

3. Wybranie, czyli okres oczyszczenia i oświecenia

Gdy katechumeni są gotowi do przyjęcia sakramentów, na początku Wielkiego Postu dokonuje się „wybrania”, czyli ogłoszenia imion tych, którzy podczas najbliższej Wigilii Paschalnej zostaną ochrzczeni.

Tygodnie Wielkiego Postu są dla wybranych katechumenów okresem intensywnego duchowego przygotowania i pogłębienia. Nie jest to już katecheza, lecz raczej skupienie się na najistotniejszych kwestiach związanych z tym przełomowym wydarzeniem, jakie ma się dokonać w ich życiu.

Finałem tego etapu jest Wigilia Paschalna, podczas której katechumeni otrzymują przez ręce swojego biskupa sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.

4. Mistagogia, czyli wtajemniczenie

Przyjęcie sakramentów nie jest końcem drogi. Jest to początek nowego życia. Nowo ochrzczeni, zwani teraz neofitami, po raz pierwszy doświadczają mocy płynącej z sakramentów. Uczestniczą w życiu dzieci Bożych. Zaczynają w pełni korzystać z darów, jakie Chrystus udzielił Kościołowi.

Okres Wielkanocny jest czasem katechezy sakramentalnej, w której neofici otrzymują objaśnienie tego, czego w praktyce już doświadczają. Jest to także czas pogłębiania się i umacniania ich relacji ze wspólnotą wiernych, w którą przez chrzest zostali ostatecznie włączeni.

***
O etapach katechumenatu opowiada ks. Wojciech Błaszczyk, duszpasterz Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego w Łodzi:Popularne posty